TROSSI hõbeliige

Trossi mereabi hõbeliikme staatus on võimalus. Võimalus abistada kümneid, sadu, tuhandeid meresõitjaid ja nende sõidukeid. Võimalus muuta kodumeri turvalisemaks ja sõbralikumaks. Võimalus, et Sinu kaatrid-jahid Läänemerel alati kodusadamasse jõuavad. Aegade lõpuni. Sõltumata nende sõidukõlbulikkusest antud hetkel.

See on ainulaadne ja ühekordne pakkumine liituda hoolikalt valitud tuumikuga – 40 eduka merehundi või -karuga, kes paneksid Eestis kindla vundamendi Trossi mereabi süsteemile, mis on mujal Skandinaavias juba mõnda aega edukalt tegutsenud. Trossi ei tähenda vaid muretut seilamist, vaid turvalise meresõidu edendamist ja propageerimist, laialdasemat merehariduse levikut ning tihedat koostööd meie Skandinaavia naabritega

Eksklusiivseks Trossi hõbeliikmeks saab eraisik tema märkimisväärse panuse/toetuse eest Trossi mereabisüsteemi.

Trossi hõbeliikme hüvede hulka kuuluvad:

  • Eluaegne liikmelisus
  • Hõbeliikmete arv on piiratud – see au kuulub vaid 40-le inimesele
  • Hõbeliikmele kuuluv väikelaev pukseeritakse Eesti rannikuvetes alati kodusadamasse
  • Laevale lähima sadamani jõudmiseks vajalik kütus tuuakse kohale tasuta
  • Väikelaev saab spetsiaalsed hõbedased kleebised, mis kleebitakse laeva mõlemale pardale ja mis eristuvad teistest suuruse ja nähtavuse poolest

Oma hõbeliikmetele annab Trossi pikkadeks aastateks midagi, mida osta ei saa. Midagi, mida meil pole kunagi üleliia. Väärtus- ja väärikustunde. Rahulolu. Rõõmu.

Shopping Cart