Teenuse tingimused

TROSSI TEENUSE TINGIMUSED

 1. Trossi on tehnilise mereabi teenus, mida Eesti rannikuvetes osutavad vabatahtlikud merepäästeüksused hooajal maist oktoobrini.
 1. Trossi teenust osutatakse 2,5-24 m väikelaevadele ja jettidele, mis on registreeritud Transpordiameti registris või laevakinnistusraamatus. Trossi teenust ei osutata kommertsalustele.
 2. Trossi liikme aastamaks on 90 eurot. Teenus on veesõiduki- ja liikmepõhine, lisa-aluse puhul lisatakse aastamaksule 45 eurot.
 3. Trossi teenust osutatakse Trossi liikmemaksu tasumise järel veesõiduki tüürpoordi kinnitatud Trossi liikme kleebise olemasolul tasuta.
 4. Enne Trossi liikme kleebise saamist võib tasuta teenust osutada ka maksekorralduse ettenäitamisel.
 5. Trossi teenuse hulka kuulub:
  • Võimalusel kohapealne remondiabi
  • Pukseerimine lähimasse sadamasse
  • Abi remondivõimaluste ja paadi hoiukoha leidmisel.
 6. Trossi teenuse hulka ei kuulu muuhulgas:
  • Pukseerimine teise sadamasse (s.h. kodusadamasse)
  • Varuosade ja kütuse hankimine
  • Uppunud paadi tõstmine ja tuukriteenused
 7. Trossi teenuse saamisel vastutab abi saava veesõiduki Trossi liige kõigi tekkida võivate komplikatsioonide, vigastuste ning lisakulude eest.
 8. Trossi mereabi kutset loetakse mittekiireloomuliseks väljakutseks, kiirete eluohtlike väljakutsetega tegeletakse eelisjärjekorras.
 9. Trossi mereabi teenust osutatakse võimalikult kiiresti sõltuvalt vabatahtlike merepäästeüksuste asukohast ja hõivatusest.
 10. Vabatahtliku merepäästeüksuse juht võib vajadusel igal ajal katkestada Trossi teenuse osutamise.
 11. Trossi teenust osutatakse samadel tingimustel Soome Merepäästeseltsi poolt Soome piiri- ja rannikuvetes.
 12. Rootsi, Norra ja Taani vabatahtlike merepäästeühingutega on samadel tingimustel teenuse osutamiseks koostöölepped sõlmimisel. Nende kokkulepete kehtivusest teavitatakse Trossi kodulehel www.trossi.ee.
 13. Merel tuleb helistada:
  • Eestis hädaabinumbrile 112, kes suunab kõne merevalvekeskusele (JRCC)
  • Soomes 112 või Soome merevalvekeskuse (JRCC) numbrile +358 (0)294 1000.     
 14. Kui JRCC on hinnanud olukorra ohutuks, suunatakse kõne Trossi mereabi keskusesse, mis koordineerib mereabiteenuse osutamist.
 15. Trossi mereabi teenusega kontakti saamiseks tuleb helistada:
  • Eestis Trossi numbrile +372 5555 3434
  • Soomes +358 (0)800 302230

e-mail: info@trossi.ee
www.trossi.ee

Shopping Cart