Teenuse tingimused

TROSSI TEENUSE TINGIMUSED

 1. Trossi on tehnilise mereabi teenus, mida Eesti rannikuvetes osutavad vabatahtlikud merepäästeüksused hooajal maist oktoobrini.
 1. Trossi teenust osutatakse 2,5-24 m väikelaevadele ja jettidele, mis on registreeritud Transpordiameti (või muu riigi vastavas) registris või laevakinnistusraamatus. Trossi teenust ei osutata kommertsalustele.
 2. Trossi liikme aastamaks on 88 eurot. Teenus on veesõiduki- ja liikmepõhine, lisa-aluse puhul lisatakse aastamaksule 45 eurot.
 3. Trossi teenust osutatakse Trossi liikmemaksu tasumise järel veesõiduki tüürpoordi kinnitatud Trossi liikme kleebise olemasolul tasuta.
 4. Enne Trossi liikme kleebise saamist võib tasuta teenust osutada ka maksekorralduse ettenäitamisel.
 5. Trossi tasuta teenuse hulka kuulub:
  • Võimalusel kohapealne remondiabi
  • Pukseerimine lähimasse sadamasse
  • Abi remondivõimaluste ja paadi hoiukoha leidmisel.
 6. Trossi tasuta teenuse hulka ei kuulu muuhulgas:
  • Pukseerimine teise sadamasse (s.h. kodusadamasse)
  • Varuosade ja kütuse hankimine
  • Uppunud paadi tõstmine ja tuukriteenused
 7. Trossi teenuse saamisel vastutab abi saava veesõiduki Trossi liige kõigi tekkida võivate komplikatsioonide, vigastuste ning lisakulude eest.
 8. Trossi mereabi kutset loetakse mittekiireloomuliseks väljakutseks, kiirete eluohtlike väljakutsetega tegeletakse eelisjärjekorras.
 9. Trossi mereabi teenust osutatakse võimalikult kiiresti sõltuvalt vabatahtlike merepäästeüksuste asukohast ja hõivatusest.
 10. Vabatahtliku merepäästeüksuse juht võib vajadusel igal ajal katkestada Trossi teenuse osutamise.
 11. Trossi teenust osutatakse Eesti Trossi liikmetele samadel tingimustel tasuta Soomes, Rootsis ja Norras sealsete vabatahtlike merepäästeühingute poolt.
 12. Merel tuleb abi saamiseks helistada:

• Eestis 112, kes suunab kõne merevalvekeskusele (JRCC)

• Soomes 112 või Soome merevalvekeskuse (JRCC) numbrile +358 294 1000           

• Rootsis 112    

• Norras 120

Kui seejärel on olukord hinnatud ohutuks, suunatakse kõne Trossi mereabi keskusesse, mis koordineerib mereabiteenuse osutamist.

Trossi mereabi teenusega kontakti saamiseks mitte-ohu olukorras või kaldal tuleb helistada:
• Eestis Trossi numbrile +372 5555 3434
• Soomes 24/7 Trossi numbrile +358 800 302230 (https://meripelastus.fi)
• Rootsis 24/7 mereabi numbrile +46 200 29 00 90 (https://www.sjoraddning.se/)
• Norras tehnilise abi numbrile 915 02016 või klienditoele +47 98706757 (https://rs.no/english).

Eesti Merepäästeühing MTÜ

info@trossi.ee

Shopping Cart