Teenuse tingimused

TROSSI MEREABI TEENUSE TINGIMUSED

 1. Trossi on tasuta tehniline mereabi, mida Soome, Rootsi, Norra ja Eesti rannikuvetes osutavad vabatahtlikud merepäästeüksused Trossi liikmetele hooajal maist oktoobrini.
 2. Trossi mereabi antakse, kui ohus pole inimelud, vara ega loodus ning riigil pole kohustust merepäästeteenust osutada.
 3. Trossi mereabi osutatakse kuni 24 m väikelaevadele ja jettidele, mis on registreeritud Transpordiameti (või muu riigi vastavas) registris või laevakinnistusraamatus. Tasuta Trossi mereabi ei osutata kommertsalustele.
 4. Trossi liikme aastamaks on 88 eurot. Teenus on veesõiduki- ja liikmepõhine, Trossi liikme iga lisa-aluse puhul on täiendav aastamaks 45 eurot.
 5. Tasuta Trossi mereabi osutatakse Trossi liikmemaksu tasumise järel veesõiduki tüürpoordi kinnitatud Trossi liikme kleebise olemasolul või maksekorralduse ettenäitamisel.
 6. Trossi tasuta mereabi hulka kuulub ainult:
  • Võimalusel kohapealne lihtne tehniline abi
  • Pukseerimine lähimasse sadamasse, kuhu on võimalik tellida remondiabi
  • Nõustamine remondivõimaluste ja paadi hoiukoha leidmisel.
 7. Trossi tasuta mereabi hulka ei kuulu muuhulgas:
  • Pukseerimine teise sadamasse (s.h. kodusadamasse)
  • Varuosade ja kütuse hankimine
  • Kinni jäänud või uppunud paadi vabastamine, tõstmine, tuukriteenused, varapääste (ingl. “salvage”), jms.
 8. Trossi mereabi kutsumisega kinnitab abi saaja, et vastutab abi saamisel kõigi tekkida võivate komplikatsioonide, vigastuste ning lisakulude eest.
 9. Trossi mereabi osutatakse võimalikult kiiresti sõltuvalt vabatahtlike merepäästeüksuste asukohast ja hõivatusest.
 10. Trossi mereabi kutset loetakse mittekiireloomuliseks väljakutseks, kiirete eluohtlike väljakutsetega tegeletakse eelisjärjekorras.
 11. Vabatahtliku merepäästeüksuse juht võib vajadusel igal ajal katkestada Trossi mereabi andmise.
 12. Trossi mereabi osutatakse Eesti Trossi liikmetele samadel tingimustel tasuta Soomes, Rootsis ja Norras sealsete vabatahtlike merepäästeühingute poolt.
 13. Merel tuleb abi saamiseks helistada:
  • Eestis hädaabinumbrile 112, kes ise suunab kõne merevalvekeskusele (JRCC)
  • Soomes 112 või Soome merevalvekeskuse (JRCC) numbrile +358 294 1000 
  • Rootsis 112
  • Norras 120
 14. Kui seejärel on olukord hinnatud ohutuks, suunatakse kõne Trossi mereabi keskusesse, mis koordineerib mereabiteenuse osutamist.
 15. Trossi mereabiga kontakti saamiseks tuleb helistada:

Eesti Merepäästeühing MTÜ
trossi@trossi.ee

www.trossi.ee

Shopping Cart